torsdag 18. februar 2010

Infokløfta

Mediene er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter i dagens samfunn. Med informasjonskløfter mener vi sprang i informasjon, som gjør det vanskelig for de med informasjon å kommunisere med de uten. Basismedier som TV, Avis og radio hjelper i stor grad befolkningen med å minske informasjonskløftene. Man trenger ikke lengre å oppsøke nyheter for å tilegne seg informasjon, men informasjonen kommer til deg. På den måten når nyheten ut til et bredere spekter av befolkningen.
Dessverre er det noen minoritetsgrupper som faller utenfor denne utviklingen. Innvandrere har et begrenset tilbud for å få informasjon. Spesielt om Norge, da det finnes svært få kanaler som rapporterer fremmedspråklig.

søndag 18. oktober 2009

Totalt uinteressant

Klima mysteriet er et spill som er vanskelig å fatte interessen for. Det kan ha noe med at spill prosjektet kun varte i en uke, og vi hoppet midt inn i spillet. Men jeg syntes det skjedde veldig lite, og småspillene som var ment for å skape interesse, var kjedelige og uten de store utfordringene. En ide kunne kanskje vært og sendt deltakerne mer aktivt ut på nett surfing, for å finne forskjellige deler som man seinere kunne sveise sammen til et produkt.

Jeg var også inne på facebook siden, men sammen med resten av spillet var den også tam og uten store interessen. Få personer var aktive der, og det virket som et mislykket prosjekt.

Alt i alt mener jeg klima mysteriet har et godt budskap hvor de prøver å fremme miljøbevissthet før COP15. Handlingen kan i og for seg også være interessant, men de som står bak det som skjer på siden mangler ideer for å skape interesse.

fredag 4. september 2009

Jeg forventer et spennende fag!