torsdag 18. februar 2010

Infokløfta

Mediene er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter i dagens samfunn. Med informasjonskløfter mener vi sprang i informasjon, som gjør det vanskelig for de med informasjon å kommunisere med de uten. Basismedier som TV, Avis og radio hjelper i stor grad befolkningen med å minske informasjonskløftene. Man trenger ikke lengre å oppsøke nyheter for å tilegne seg informasjon, men informasjonen kommer til deg. På den måten når nyheten ut til et bredere spekter av befolkningen.
Dessverre er det noen minoritetsgrupper som faller utenfor denne utviklingen. Innvandrere har et begrenset tilbud for å få informasjon. Spesielt om Norge, da det finnes svært få kanaler som rapporterer fremmedspråklig.